کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند
The Annual Conference on
Smart Materials and Structures

دانشگاه صنعتی قم، ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

درباره کنفرانس

نقل به مضمون از ویکی پدیا: مواد و ساختارهای هوشمند (Smart Materials and Structures)، مجموعه‌ای (یا جزئی از مجموعه) دارای کارکرد مهندسی هستند که در آن‌ها ساختار دارای توانایی درک و فعال‌شدن را به منظور انجام کار دارد. آلیاژهای حافظه‌دار نوعی از مواد هوشمند به‌شمار می‌آیند. مواد هوشمند مصالحی هستند که با کارکردی هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط می‌توانند مانند موجودات زنده خود را با شرایط محیطی انطباق دهند. برخی از این مواد، هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را بازسازی و نقص های خود را برطرف می‌ کنند. یک یا چند ویژگی این مواد و ساختارها مانند شکل، میزان سختی، فرکانس و رنگ آن‌ها در یک حالت کنترل شده یا تحت اثر محرک نیروی الکتریسیته یا میدان‌های مغناطیسی به صورت قابل توجهی تغییر می‌کند.

کمیته علمی و اجرایی

کمیته علمی


دکتر اکبر علی بیگلو- دبیر علمی (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر ابوالفضل معصومی (دانشگاه تهران)
دکتر علی قربانپور آرانی (دانشگاه کاشان)
دکتر محمد شرعیات (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
دکتر مهدی معرفت (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اسماعیل قاسمی (پژوهشگاه پلیمر)
دکتر قادر رضازاده (دانشگاه ارومیه)
دکتر احمد کرمانپور (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر محمد فدایی (دانشگاه صنعتی قم)
دکتر جعفر قنبری (دانشگاه صنعتی قم)
دکتر رضا نخعی جازار (دانشگاه RMIT)
دکتر محمد محجوب (دانشگاه هاروارد)

کمیته اجرایی


دکتر مصطفی طالبی- دبیر اجرایی
دکتر محمدرضا مرجانی
دکتر عبدالرضا کریمی
دکتر عبدالرضا رسولی
مهندس مهدی جباری
مهندس عفیفه فریدونی
مهندس عبدا... بیکائی
مهندس مجتبی شاه قلعه
مهندس مونا گشتاسبی

0

Days

0

People

0

Papers

0

Accepted

سخنرانان کلیدی

Lorem Ipsum

Qom University of Technology

Lorem Ipsum

Qom University of Technology

Lorem Ipsum

Qom University of Technology

Lorem Ipsum

Qom University of Technology

برنامه علمي (ارائه‌هاي شفاهي)

برای دیدن ارائه‌ها روی تصاویر کلیک کنید.
  • افتتاحيه
  • اختتامیه

سخنراني دبير علمي كنفرانس

دكتر اکبر علی بیگلو

سخنرانی ریاست دانشگاه صنعتی قم

دکتر جلال رضایی نور

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

سالن عمومي (۱۸:۱۵-۱۸:۲۵)

برگزارکنندگان کنفرانس - حامیان کنفرانس

تماس با ما

قم، بلوار خداکرم، دانشگاه صنعتی قم

acsms2022exe@qut.ac.ir

025 3664 1601 (218)

پیام شما ارسال شد.سپاسگزاریم.